Wednesday, August 26, 2015

รับตัดต่อเอาหน้าอีกคนมาใส่อีกหน้าคน


รับตัดต่อเอาหน้าอีกคนมาใส่อีกหน้าคน หรือ รับตัดต่อเอาหน้านึงมาใส่อีกหน้านึง
ปรับเปลี่ยนสลับใบหน้า อย่างเนียน ส่งงานรวดเร็ว