Friday, August 28, 2015

บริการเปลี่ยนฉากหลังภาพ


รับตัดต่อ ไดคัทรูปภาพ ทำให้พื้นหลังโปร่ง ตัดฉากหลังรูปภาพและใส่ฉากหลังใหม่เข้าไปใส่เียนยันเส้นผม
แต่งแสงสีภาพให้สมจริง