Monday, August 31, 2015

บริการปรับเปลี่ยนชุดใช้ในการสมัครงานหรือราชการ


รับแก้ไขตัดต่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ราชการ บัณฑิตจบใหม่ ชุดทำงานสมัครงาน
ตัดต่อทั้งชุด ช่วงคอและหน้าเนียนสมจริง ลงแสงและเงาพื้นผิวหนังให้ครบ