Friday, August 28, 2015

บริการตัดต่อใส่ภาพมือหยิบจับสิ่งของ


บริการตัดต่อใส่ภาพมือหยิบจับสิ่งของ เราทำได้ได้เหมือนจริงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ สิ่งของต่างๆ
แต่ภาพต้องมีองศาคล้ายๆกับภาพต้นฉบับ ส่งภาพมาให้เราได้เลย พร้อมเริ่มงานทันที