Sunday, August 30, 2015

บริการแก้สีตามจุดในรูป


รับแก้สีตามจุดทุกจุดบนรูปภาพ แก้ได้ทุกเฉดสีที่ต้องการ โดยที่พื้นผิว(texture)ของภาพยังอยู่ครบ