Thursday, August 27, 2015

บริการกู้/เร่งเฉดสีของภาพ


รับแก้สีภาพ กู้สีภาพส่วนที่ขาดหายไปหรือโดนแสงแดดทับบดบังรายละเอียด ด้วยวิธี digital painting + skin texture อย่างละเอียด