Thursday, August 27, 2015

รีทัชรูปเก่าสีซีดจางให้เหมือนใหม่


ภาพเก่ามีปัญหา สีจาง ฉีกขาด ปลวกกิน ราขึ้น โดนน้ำ เราแก้ไขได้ บริการรีทัชรูปเก่าสีซีดจางให้เหมือนใหม่
งานเนียน มาทำภาพเก่าให้กลายเป็นภาพใหม่กันเถอะ