Wednesday, September 2, 2015

ตัดต่อรูปภาพพื้นหลัง

 
เปลี่ยนภาพตัดต่อพื้นหลังตามธีมสินค้าตามต้องการ ลงเงาเลียนแบบให้เหมือนสินค้าตั้งอยู่ที่นั่นจริงๆ