Wednesday, September 2, 2015

บริการเปลี่ยนฉากหลังสินค้าเพื่อการโฆษณา


เราทำให้ภาพถ่ายสินค้าธรรมดา กลายเป็นภาพถ่ายที่จัดแสงเหมือนถ่ายที่สตูดิโอหรือโปรดักชั่นเฮาส์โฆษณาเลย
ราคาห่างชั่นกันหลายขุม