Monday, September 7, 2015

บริการตัดต่อหน้า เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ให้บริการตัดต่อหน้าเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ชุดสมัครงาน ชุดราชการ ความละเอียดสูง
บริการแปลงภาพเป็น 1นิ้ว/ครึ่ง 2นิ้ว/ครึ่ง หรือขนาดตามสั่ง งานตัดต่อเนี๊ยบเหมือนไปถ่ายเองที่สตูดิโอจริงๆ