Friday, September 4, 2015

บริการกู้ภาพส่วนที่มีแสงทับ

แสงทับภาพภาพเสียเราแก้ให้ได้ บริการกู้ภาพส่วนที่มีแสงทับ ให้ส่วนที่โดนแสงทับกลับมา
บริการเราคือลบส่วนที่แสงทับออกและเติมพื้นผิวเหมือนจริงเข้าไปใส่ทับ